Kdopak asi bloguje pod značkou Ferko? Aneb Co nám jeho sloh napoví

27. května 2012 v 13:20 | Jana Šimonová |  Neuvěřitelné z blogu Idnes

Blog pod identitou Ferko na Idnes.cz mne zaujal tím, že autor nevybíravě napadl mne osobně na základě článku, kterým jsem se Romů v podstatě zastávala. Administrace blogu nad ním podržela ochrannou ruku, a tak zatímco každý druhý by byl se svým produktem odsunut do Hyde Parku, skončil tam naopak můj článek, který jsem napsala na svou obranu, kdežto tento - pod identitou Ferko, po malé úpravě opět putoval na hlavní stránku.
Poté, co mne bloger Ferko neoprávněně napadl ve svém blogu touto formulací:
jsem se rozhodla nahlédnout blíže na osobnost, která pod touto identitou píše. Samozřejmě na první pohled bylo jasné, že žádný Rom si nenapíše za jméno CSc., celkem spokojený Cikán. To je vtípek z dob totality. Určitě nepatří do repertoáru humoru Romů. Kromě toho Romové nejspíše ani nevědí, jak se titul CSc. správně píše, nezajímá je to a také nemají potřebu věšet si za jméno titul.

To tak někteří, co pracovali jako pomocní dělníci a vyučili se za sazeče, ale vypracovali se na špatné novináře, ti spíše okopávají kotníky vzdělaným lidem. Romové tohle nedělají a po titulech netouží. Také nepoužívají upoceně šroubovitý styl, jakým se za totality psalo v Tvorbě, Mladé frontě, Práci, Rudém právu a Svobodném slově a jakým je psán i blog Ferko.

Poměrně rychle jsem našla bloggera, jehož styl od stylu Ferko je k nerozeznání. Nejen, že oba nadužívají slovíčko "když", dokonce i tam, kde s lepším efektem by posloužilo jiné slovní spojení, nikdy nepoužívají zájmeno "mne", ale výhradně tvar "mě", ale oba dělají stejné chyby v souvětích a stejně nesmyslně a poněkud násilně spojují blíže nesouvisející krátké a na myšlenku i slovní kreace chudé věty do souvětí. Oba se vyznačují i charakteristickým použitím slůvka "tak" v místě, kde spíše zavazí, na příklad:

Všechno, co můžou tak rozkradou, od největšího funkcionáře po nejnižšího dělníka

Podobnost textu pod značkou Ferko a toho bloggera, kterého mám na mysli, je tak do očí bijící, že je až uměním si toho nevšimnout. Několik příkladů následuje. Texty pod značkou Ferko uvedu "F:", jméno druhého bloggera neuvádím, nechám je jako hádanku pro toho, kdo si vygoogluje. Ostatně netvrdím, že pod značkou Ferko píše onen blogger, ani že je Ferko, ani že své texty prodává panu Ferkovi, ani netvrdím, že vůbec nějaký pan Ferko, spojený s blogem pod značkou Ferko existuje. Pouze upozorňuji na podobnou až shodnou stylistiku.

Druhého bloggera označím otazníkem. Jen tehdy, bude-li se podobnost zdát až příliš nápadná, bude zajímavé zjistit, kdo se za otazníkem skrývá. Jestli to nebude zajímavé, pak za přečtení určitě stojí způsob porovnání dvou slohů. Něco podobného se dá na blogu zopakovat, pokud to někoho bude bavit a najde si důvod, proč dva styly psaní porovnávat.

KDYBY
F:
Kdyby se tak totiž stalo, Čechové by se hodně divili, co by se tu dělo.
?:
…kdyby tohoto práskače nebylo, nevznikl by ani tento text

Shoda: Hloupá konstrukce o ničem, začínající slůvkem "kdyby". Zřejmě pokus zaujmout čtenáře, kdyby byly někde ryby …

POKLESLEJŠÍ SLOVNÍK ZE 4. CENOVÉ
F:
ždíme státní pokladnu, pouští pusu na špacír, Všeobecná pokladní správa sežrala
?:
Za prásknutí atentátníků, nedejbože něco provalilo na předem, …

Shoda: Použití lidovějších výrazů, zřejmě pro zaujetí i těch, co základní vzdělání ukončili pátou obecnou,

DOVOLÁVÁNÍ SE BOHA
F:
Bohužel nebudu otevírat
?:
nedejbože něco

Shoda: Laciná slova nedejbože, bohudík, bohužel a podobně, která jen trošku kreativnější pisálek levou zadní nahradí vhodnějšími výrazy.
I
NTERPUNKCE
F:
To samozřejmě není vše a tak se namátkou podíváme, kde je zbytek peněz.
?:
Už se za to nikterak nestydí a tak kradou za bílého dne.
Důležité ale bylo, že odvrátil podezření od domácího odboje a tak nedošlo k zastřelení každého desátého Čecha, jak si to Hitler původně představoval.

Shoda: Před "a tak" píšeme čárečku, protože spojení "tedy", "tudíž", "a tak" uvozuje další větu, a po čertech na potvoru spojka "a" ve vazbě "a tak" neslučuje dvě věty tak, jak u spojky "a" bývá zvykem, pravda, nejde-li o věty odporovací, tam čárku před spojkou a použijeme také.

DNES, DNES, CHCÍPL PES
F:
Dnes, na rozdíl od minulého režimu, mohou a stále umí, na rozdíl od Romů, vzdělaní Češi v kravatách a pěkném obleku krást ve velkém.
?:
Dnes si již nepamatuji, čím jsem třídní učitelku tolik iritoval, ale znemožnila mi i vystoupení na celostátní spartakiádě, byť jsem poctivě nacvičoval.

Shoda: Vypravěč často staví na konstrukcích, uvozených slovem "dnes".

PRAVDA S PRAVDOU O PRAVDĚ
F:
To je pravda. Pravdou taky je, že to není jediný výdaj, který z těchto vybraných příjmů stát hradí.
?:
Pravda je, že ne všichni ti křišťálově čistí demokraté odešli dobrovolně, ale odešli.

Shoda: Oběma texty autor přesvědčuje čtenáře o tom, že pravda je to, co on sám považuje za pravdu. Hmmm, asi nějaký zvyk pravidelného přispěvatele do socialistických plátků.

NEJEN PRAVDA, TAKÉ MOUDROST A POUČENÍ
F:
A kdyby to někdo moudrý nevěděl, jsou to důchody (359 mld. - 1/3 ze státní kapsy).
?:
Doplňte si raději sami, ale rozumný člověk by tu sestavu vězňů viděl napříč politickými stranami.

Shoda: Autor obou textů staví na svém přesvědčení, že to, co on ví a hodlá sdělit světu, to ví jen člověk moudrý a chytrý, na příklad on. A je tak laskav, že poučí hloupého čtenáře. I to může být návyk a profesní postižení pravidelného přispěvatele do socialistických plátků.

RADĚJI
F:
O užitečnosti Armády raději nic psát nebudu.
?:
Doplňte si raději sami, ale rozumný člověk by tu sestavu vězňů viděl napříč politickými stranami.

Shoda: Autor obou textů používá slovo raději, ačkoliv jsou i jiná stejného významu. Nu, ta používají různí autoři různých textů. Není nad to, jak pod dvěma identitami tvořit stejným stylem a slohem, volit stejná slova, jaká dovoluje autorův slovník. Pravdou je, jak by autor obou textů napsal, že lidé různého vzdělání a profesí mívají různý slovník, a to jak do počtu slov, tak i z hlediska do používaných výrazů. Mimo tenhle poznatek u tohoto příkladu z obou textů na nás kouká jako péro ze starého gauče autorova nekonečná laskavost a vstřícná poučit hloupého čtenáře, a to i v případě, kdy by snad čtenář nechtěl poučen býti. Jinak si tedy moudra doplňte sami, ale předesílám, že rozumní mají náskok, a to už proto, že o něčem raději nic psát nebudu (páč tomu také nevím ani hlavu, ani patu, hahaha).

ŠÍLENÁ VĚTNÁ VAZBA
F:
Všechno, co můžou tak rozkradou, od největšího funkcionáře po nejnižšího dělníka.
?:
Měl švagra mafiána, co ho nakonec zastřelili a jemu po něm zůstal značný majetek.

Shoda: Autor občas vybočí z vazby, a tak kreativně stvoří drobnou šílenost. Sám sebe pak zmate natolik, že raději - tomu slovu autor rozumí, raději vynechá větnou interpunkci. Však, co, rozumný čtenář si to doplní, a pro blbce nepíšu, že jo.
… všechno, co můžou, rozkradou, od …
… mafiána, co ho nakonec zastřelili, a jemu …

ŠÍLENÁ VĚTNÁ VAZBA PO DRUHÉ
F:
Politici veřejně lžou a ani se u toho nečervenají! Inu, když se ví jak na to, proč celou republiku nevydrancovat, nezadlužit a pak neukazovat prstem na zlé Romy jak škodí tomuto státu?
?:
Že tenhle stát míří kamsi, to snad také vidíte a o titulu Papátunel jste jistě mnohokrát slyšel.

Shoda: Autorův neměnný a tvrdohlavý předpoklad, že rozumný čtenář si oba texty opraví a pochopí. Autor obou textů totiž stále píše jen pro inteligenty, nebude se zdržovat větnou skladnou a interpunkcí. Autor se evidentně považuje za mistra textů, jinak by si alespoň své výplody nejprve přečetl a opravil, než je pustí do světa. Možná však, že jde jen o myšlenkový ejaculatio praecox či o dovednost pravidelného přispěvatele do socialistických plátků, který svůj stín již nedokáže překročit.

SAMOZŘEJMĚ
F:
To samozřejmě není vše a tak se namátkou podíváme, kde je zbytek peněz.
?:
K jistému Nečasovi má samozřejmě blíže, protože Nečas na rozdíl od svého předchůdce Topolánka vypadá jako bezpohlavní chlap

Shoda: Shoda je zřejmě ve slově "samozřejmě". Je to slůvko zbytečné, nebo i lehce nahraditelné spoustou jiných stejného či podobného výrazu. Jeho použití v textu pod oběma identitami napovídá, že autorem je tatáž osoba, ať již píše pod identitou Ferko, nebo pod identitou svojí vlastní, zde označenou otazníkem. V uvedených textech lze postřehnout i mnohé jiné markanty, o kterých jsem se zmínila v textu výše, výrazy ze 4. cenové, chybějící větná interpunkce, autorovo poučování podle jeho názoru zřejmě poněkud natvrdlejšího čtenáře apod.

BYŤ
F:
že nenáviděnou menšinu, byť nepřímo
?:
abyste mu dali nějakou doplňující otázku, byť jste z jeho hlediska přátelský novinář.

Shoda: Opravdu málo lidí používá slovíčko "byť". Je to past, do které se opět chytil autor, když zapomněl, že jednou píše jako pan Otazník a příště jako pan Ferko, CSc.

A jak komentovat stupňování rozohnění a nárůst zloby autora? Na příklad tato část textu
"… a to včetně Jany Šimonové, blogerky iDnesu.cz, která bez jakýchkoli důkazů, na základě domněnek a své fantazie, křivě a neprávem obviňuje Romy" jako by vypadla z klávesnice bloggera Otazník. On také, aniž pochopí text, na kterých chce reagovat, nastartuje a srší zlobou. Dále si vystačí sám, netřeba s ním diskutovat.

Protože článek, o který šlo, fakticky Romy nenapadal, naopak obhajoval a dokládal, že Romy zneužívají ke svému zisku developeři, nebylo na místě ani napadení mojí osoby ve stylu, v jakém se objevilo pod blogem Ferko.

Tohle mne právě zaujalo, ta neochota bloggera Ferko vymáznout jméno Šimonová se všemi osočeními. Vytušila jsem, že důležité pro autora je právě napadnout mne. Nešlo mu o články jiných autorů, které dokonce administrace blogu pro jejich útočnost či jinou neserioznost odsunula do rubriky Soukromé. Blogger, blogující pod identitou Ferko měl potřebu vyřídit si něco osobního se mnou.

Co na tom, že můj článek, na který jakože navázal, byl naprosto neútočný, naopak vysvětloval, že Romové jsou bráni za rukojmí developery, a tak vlastně Romům stranil, nikoli že by je napadal. Navíc tento můj článek spíše stavěl na faktech již dokázaných a diskutovaných, díky čemuž si v konečném důsledku získal přízeň redaktorů jiných serverů, na kterých je nyní zavěšen.

Zaujala mne ale i reakce administrace, která se postavila za bloggera, který si zde na blogu čerstvě vytvořil identitu Ferko a krátce nato si se mnou vyřídil tento svůj osobní útok. Shodou okolností i blogger, píšící stejným stylem, mne opakovaně napadá v diskuzích pod články i v diskuzích bloggerů, a to mnohdy nevybíravým stylem. Ani v těchto případech jsem se u administrátorů blogu zastání nedovolala.

Předpokládám tedy, že i blog pod nedůvěryhodnou identitou Ferko je pod ochranou administrace blogu. Tento fakt ale nic neubírá na tom, co jsem dokázala analýzou textů bloggera nazvaného Otazník a textů bloggera Ferko. Jsou si podobné jako vejce vejci, totiž jako by je psal pan Otazník, tedy pokud pan Otazník není ve skutečnosti Rom Ferko.
A zcela na závěr dám kousek textu z posledního článku, zveřejněného 2.5.2012 pod značkou Ferko:

"Jako každý autor článků píšu to, co mám na srdci a tak jsem moje poslední tři články věnoval problematice …" I zde chybí čárka před "a tak". Oblíbená chyba bloggera, kterého zde nazývám Otazník.

Nyní je třeba poznamenat, že po jisté době, kdy toto porovnání veřejnost zaujalo, text inkriminovaného článku pod jménem Ferko byl přestylizován tak, aby shody zde uvedené, byly bezpředmětné. K datu publikace tohoto článku, což bylo pěkných pár dní od publikace zmíněného článku pod značkou Ferko, všechna tato srovnání skutečně byla platná a nepřehlédnutelná.

Poté, co se problém opravdu rozvířil a šéfadministrátor diskuzního blogu iDene.cz uznal moje výtky vůči některým slovním invektivám ze strany pana Preslera vůči mně, nejen, že mu to vytkl, ale došlo i k přestylizování textu pod blogem Ferko. proto na aktuální verzi již toto srovnání nesedí. Toto ale trvalo, než k výmazu neoprávněného a fakty nepodloženého osočení proti mně došlo.

Závěrem je tedy třeba poznamenat, že dnes již mnou zmíněné formulace nenajde ani Google.cz. V podstatě by tento můj článek mohl být již neaktuální, ale vysvětluje začátek rozmotávání podivné kauzy, živené na blogu iDnes.cz osobní nenávistí nějakého blogera vůči mojí osobě. Pan Otazník sám sebe našel a odhalil, proto se věci daly do pohybu a zahájilo se zametání stop. Přitom původně stačilo jen vyhovět mojí výtce a urážky vůči mně z textu pod blogem Ferko odstranit. K tomu ale ochota administrace blogů nebyla, a to ani po mojí opakované žádosti.

Co dodat? Důkaz, od kterého lze odstartovat trestní oznámení na neznámého pachatele je předložen printscreenem jasně a neoddiskutovatelně a v možnostech PČR je i vyžádání si archívních záznamů. pak ovšem je na panu Ferkovi, aby se zodpovídal, nebo to hodil na toho, kdo vystupoval na jeho blogu pod tímto jménem.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama